ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೇ?ದೂರವಾಣಿ:+86 15262133000
ಇಮೇಲ್:info@changyuplywood.com

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ

ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಪ್ರದೇಶ

1
2
3
4
5
6
7
9
8
11
10
12

ಕಾರವಾನ್ ಆಂತರಿಕ

1
2
3
4
5
6

ಕಿಚನ್ ಪ್ರದೇಶ

1
2
3
5
7
9
10
11
12

ಜೀವಿಸುವ ಜಾಗ

1
10
2
7
6
8

ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರದೇಶ

1
3
4
5
6
2

ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯ ಒಳಭಾಗ

1
2
3